Školské akcie

DSC_0537Dňa 17. 09. 2014 v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku sa uskutočnil 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom  Mosty bez bariér. Na celodennom festivale s ukážkami remesiel, kaderníckymi a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, aranžovaním kvetín a vystúpeniami mladých umelcov sa zúčastnila aj naša škola. Aj toho roku sa akcia organizovala v kaštieli Majlátha v Pribeníku. Cieľom aktivity bolo, aby mladí sa stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky a v neposlednom rade, aby sa spoločne zabávali zdraví a handicapovaní mladí ľudia.

Na tejto akcii sme vystavili produkty našich žiakov odboru strojný mechanik, stolár, murár, mechanik elektrotechnik. V rámci tvorivej dielne sa predstavili naše kaderníčky, žiačky záujmového krúžku šikovných rúk a v rámci cvičnej firmy žiaci obchodnej akadémie. Po prvýkrát na tejto akcii hrali naši žiaci so žiakmi iných škôl aj živé šachy.

Na tejto veľkolepej akcii sa zúčastnila aj naša partnerská škola zo Sárospataku – Vay Miklós Református Szakképző Iskola.

[justified_image_grid ng_gallery=39]