Školské akcie

DSCF0549Dňa 29. mája 2014 sa zúčastnilo 24 žiakov z III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik exkurzie v Tepelnej elektrárni Vojany. Žiaci mali možnosť vidieť blokovú dozorňu, riadiaci velín kotolne, riadiaci velín rozvodu elektrickej siete, rozobratú turbínu s budiacou a generátorovou časťou, chemickú úpravu vody, a iné technológie, ktoré menia uhlie a biomasu na elektrinu a teplo.

Dozvedeli sme sa aj o ekologických opatreniach, ktoré závod robí na zníženie znečistenia životného prostredia.

Po tejto exkurzii sme mali dohodnuté stretnutie s pracovníkom Slovenskej ornitologickej spoločnosti Bird Life Slovensko, ktorý nás zaviedol do neďalekej obce Beša. Po krátkej prednáške o vtákoch žijúcich v tejto oblasti,špeciálnym ďalekohľadom sme pozorovali vzácne včeláre.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=795381897161972]