Školské akcie

the-chromatic-typewriter-2

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže v písaní na PC. Súťaž v písaní na PC prebiehala v dvoch častiach a to zvlášť pre žiakov 2. a 3. ročníka a zvlášť pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.

 

Žiaci 1. ročníka absolvovali súťaž v dvoch kategóriách:

– odpis textu na presnosť,

– minútové odpisy,

Pri určovaní poradia v odpise textu na presnosť a minútové odpisy bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov a priemerné postavenie po absolvovaní obidvoch kategórií.

 

Žiaci v týchto kategóriách dosiahli nasledujúce výsledky:

Poradie Meno a priezvisko Trieda Odpis textu na presnosť

(počet chýb)

Minútové odpisy

(počet bodov)

Zsolt Pankulics I. B 0 5
Martin Jenigár I. A 2 4
Bernadett Molnár I. B 2 3
Jolana Kállaiová I. A 3 4
Nikola Gabódová I. A 4 4
Gabriela Horócka I. B 6 3
Diana Kanalošová I. A 6 2
Diana Pekáriková I. A 6 1
Laura Leczová I. B 9 2
Rebeka Horváthová I. A 11 1
Kristína Kosztyová I. B 3 0

 

Odpisy žiakov, ktoré obsahovali vysoký počet chýb, boli považované za neúspešne zvládnutú kategóriu.

Neúspešní súťažiaci:

–        Bernadetta Czetőová; I. A

–        Simona Szatmáriová; I. A

–        Timea Filepová; I. B

 

Žiaci 2. ročníka absolvovali súťaž v písaní na PC v kategórii úprava textu na PC za 10 minút a dosiahli nasledujúce výsledky:

Poradie Meno a priezvisko Trieda Hrubé údery počet chýb počet korektúr čisté údery/min % chýb
Valéria Harcsová II. A 1182 2 26 112,2 0,17
Edina Kozinská II. A 1001 6 20 82,1 0,60
Laura Kunová II. A 937 7 19 72,7 0,75

Pri rozhodovaní o poradí boli smerodajné čisté údery za minútu a tiež percento dosiahnutých chýb.

 

Na ďalších miestach sa umiestnili žiaci, ktorí na základe nimi dosiahnutých čistých úderov za minútu a % chýb nesplnili požadovanú normu. O ich konečnom poradí rozhodli dosiahnuté chyby a vykonané korektúry:

Poradie Meno a priezvisko Trieda Hrubé údery počet chýb počet korektúr
Diana Spišáková II. A 923 9 17
Simona Ádiová II. A 826 7 13
Viktória Binová II. A 777 7 12
Ján Pankulics II. B 771 10 15
Katarína Hlivjaková II. A 832 11 10
Erik Sallai II. B 646 22 7

 

 

Žiaci 3. ročníka absolvovali súťaž v písaní na PC v kategórii úprava textu na PC na presnosť s nasledovnými výsledkami:

Poradie Meno a priezvisko Trieda počet chýb počet korektúr
Klaudia Világiová III. A 10 54
Evelína Ethelyiová III. A 17 57
Elizabeta Šoltésová III. A 18 53
Gréta Illéšová III. B 18 45
Zuzana Eštefánová III. B 29 38

 

Práce, ktoré neboli dokončené v stanovenom limite, boli zo súťaže vyradené.

Vyradená súťažná práca:

–       Boglárka Boháčová III. B

 

Pri rozhodovaní o poradí bol smerodajný počet chýb.

 

Úspešným súťažiacim blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa šťastných a presných úderov. J