Školské akcie

dsc_0019Súťaž sa uskutočnila 19.05.2014 v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Zúčastnila sa 3.D trieda – autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Čas na vypracovanie testu bol 45 minút.

Praktická časť pozostávala z bežnej údržby alternátora a z odstránenia chýb, ktoré môžu nastať v bežnej prevádzke automobilu. Pri tejto časti sa sledovala pohotovosť, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Z oboch častí dosiahnuteľný počet bodov bol 100.

 

Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné:

1,         Petro Dávid                           85 bodov

2,         Zdibák Mikuláš                    76 bodov

3,         Lackó Dávid                         72 bodov

 

Za uvedené umiestnenie žiaci boli odmenení vecnými cenami.

 

 

d1 d2 d3