Školské akcie

DSC_0140V kaderníckom salóne 1 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 3.6.2014 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

V teoretickej časti žiačky písali postupy jednotlivých pracovných činností na základe zadaných úloh. Medzi základné kritéria praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce.

Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky obornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová Veronika, Románová Oľga, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Diószeghyová Judita, Ing. Kázsmérová Judita.

Bodové hodnotenie:

30 – 25 bodov 1 – výborný
24 – 20 bodov 2 – dostatočný
19 -15 bodov 3 – dobrý
14 – 10 bodov 4 – dostatočný
9 – 0 bodov 5 nedostatočný

 

Najúspešnejšie žiačky:

1. Kallaiová Enikő                   30 bodov

2. Švabová Barbara                28 bodov

3. Balogová Annamária         28 bodov

4. Andrejová Eva                    27 bodov

5. Demeterová Daniela         27 bodov

6. Csorbová Nikoleta              27 bodov

7. Kissová Viviana                  27 bodov

8. Borsodiová Annamária      26 bodov

9. Kendiová Dominika            25 bodov

 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=795428590490636]