Školské akcie

21052014054Dňa 21. mája 2014 SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice zorganizovala už štvrtý ročník súťaže zručnosti “Mladý stavbár”. Zúčastnilo sa jej sedem družstiev zo Stredných odborných škôl v Ostrave, v Revúcej, v Spišskej Novej Vsi, v Dobšinej, v Bardejove, v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach.

Spoluorganizátorom súťaže bola firma Wienerberger – Slovenské tehelne, spol. s r. o. v Zlatých Moravciach.

Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Spojenej školy v Bardejove, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo SŠSaD v Ostrave a na treťom žiaci SOŠ technickej v Košiciach.

Našu školu reprezentovali žiaci II.E triedy Zoltán Kiss a Viliam Rontó a umiestnili sa na 4. mieste.

Za vzornú reprezentáciu školy im ďakujeme.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=775322062501289]