Školské akcie

141Žiaci II.A a B triedy odboru mechanik elektrotechnik dňa 22.5.2014 navštívili bioplynovú stanicu v Kráľovskom Chlmci, kde bioplyn využívajú na výrobu elektrickej energie. Vyrazili sme zo školy, cesta nám pešo trvala približne 35 minút. Po príchode sme aj hneď začali s prehliadkou stanice. Prvé, čo sme zbadali, boli obrovské nádrže, v ktorých sa biomasa rozkladá a vzniká plyn metán. Pomocou plynu generátor vyrába elektrickú energiu. Dozvedeli sme sa, že za hodinu sa vyrába 600 kWh elektrickej energie. Získané množstvo tepla sa využíva na vykurovanie celého areálu. Potom sme prešli do riadiaceho centra, odkiaľ sa skontroluje celý systém. Posledné, čo nám ukázali, bola transformačná stanica, kde sa elektrické napätie pretransformuje až na 22 kV.  Po prehliadke podniku sme sa vrátili späť do školy.

Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Enikő Pogányovej  a zamestnancom firmy, že sme mali možnosť si pozrieť celý priebeh výroby elektrickej energie z alternatívneho zdroja energie. Teoretické vedomosti, ktoré sme  získali na vyučovacích hodinách,  sme obohatali  praktickými informáciami zo života.

 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=778653615501467]