Školské akcie

30042014330Súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ sa uskutočnila za účasti žiakov IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia. Žiaci si podľa vlastného uváženia zvolili predmet podnikania a na tento vypracovali svoj podnikateľský plán.

V prvom rade sa však  museli oboznámiť s podstatou a členením podnikateľského plánu a až tak  mohli pristúpiť k samotnému spracovaniu svojho predmetu podnikateľského plánu.

Tento nimi vypracovaný podnikateľský plán nám predstavili formou prezentácie.

Jednotlivé práce boli hodnotené podľa nasledovných kritérií:

–       Prezentačná a písomná podoba podnikateľského plánu

–       Predstavenie podnikateľského plánu žiakom

–       Zaujímavosť témy

–       Samostatnosť prejavu

–       Obsahová náplň podnikateľského plánu

Cieľom súťaže bolo pripraviť žiakov končiaceho ročníka na situáciu, že vo svojej budúcnosti možno budú nútení zabezpečiť svoje uplatnenie aj formou podnikateľskej činnosti. Zároveň takáto činnosť je vhodná i pre rozvoj komunikačných zručností, na upevnenie si vedomostí o podnikaní a podnikateľskej činnosti.

 

Žiaci vypracovali nasledujúce podnikateľské plány:

Meno a priezvisko Názov podnikateľského plánu Téma
Silvia Albertová Reštaurácia ViaRoma Talianska reštaurácia
Nikoleta Baloghová StudioNicol kaderníctvo
Kristína Bodnárová Kaderníctvo  
Norbert Geri Bagetka, s. r. o. Bagetéria a pekáreň
Peter Horváth Sport-H, s. r. o. Športový obchod
Evelína Sedláková I-netcafé Internetová kaviareň
Viktória Vargová GOOD Working Administratívna a personálna činnosť

 

Víťazmi súťaže sa stali nasledovné žiačky:

  1. miesto Evelína Sedláková
  2. miesto Viktória Vargová
  3. miesto Silvia Albertová

 

Víťazkám a všetkým zúčastneným zo srdca blahoželáme a prajeme do skutočného života niekoľko, minimálne tak zodpovedne spracovaných osobných i pracovných plánov.

 

[justified_image_grid ng_gallery=36]