Školské akcie

klMatematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizáciaTalentída, n. o.

Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Jej tvorcovia chceli ukázať aj „normálnym” žiakom, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj radosti.

Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 50 krajín.

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom.

Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania o dva notebooky. Tretí notebook vyžrebujeme z riešiteľov, ktorý budú najúspešnejší na svojej škole.

Dňa 24.3.2014 aj na našej škole sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž.

Žiaci súťažia celomv 13 samostatných vekových kategóriách, naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách:KADET O12 a JUNIOR O34.

Umiestnenie v rámci školy

KADET  012

Holováczová Diana                 I.A
Jenigár Martin                         I.A
Siriková Loreta                        I.A

JUNIOR 034

Magyar Bálint                         III.A
Pankulics Roderik                  III.A
Baloghová Nikoleta               IV.A

Bulé František                        IV.A

 

 [justified_image_grid ng_gallery=34]