Felvételi vizsgák

Čiastočné výsledky uchádzačov ZŠ na prijímacie skúšky pre školský rok 2014/2015

–          štvorročné študijné odbory – 1.kolo – 1.termín

 

Meno a priezvisko žiaka Vyučovací jazyk Počet pridelených bodov za prospech Počet pridelených bodov za Testovanie 9 – 2014
Ladislav Abaházi Kráľovský Chlmec maďarský 80,00 53,00
Tomáš Lőrincz Kráľovský Chlmec maďarský 80,00 62,00
Pavol Szűcs Kráľovský Chlmec maďarský 100,00 83,00
Dávid Géresi Kráľovský Chlmec maďarský 100,00 73,00
Marián Tóth Kráľovský Chlmec maďarský 80,00 67,50
Ladislav Hogya Kráľovský Chlmec maďarský 100,00 43,50
Gabriela Vargová Boľ maďarský 100,00 94,00
Ádám Bók Boľ maďarský 50,00 47,00
Patrícia Kolesárová Čierna nad Tisou maďarský 100,00 0,00
Eva Czetőová Veľké Trakany maďarský 80,00 56,50
Viliam Balla Bieľ maďarský 20,00 49,50
Nikolas Kiss Bieľ maďarský 50,00 79,50
Gabriela Battyányiová Bieľ maďarský 100,00 74,50
Peter Volenszky Streda nad Bodrogom maďarský 100,00 71,50
Gergő Barati Streda nad Bodrogom maďarský 80,00 30,00
Gergő Varga Streda nad Bodrogom maďarský 80,00 49,50
Bence Bányácski Streda nad Bodrogom maďarský 80,00 85,00
Norbert Gulyás Streda nad Bodrogom maďarský 80,00 34,00
Jozef Jano Streda bad Bodrogom slovenský 100,00 48,50
Nikoleta Csákiová Streda bad Bodrogom slovenský 80,00 26,00
Roland Lipán Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 45,00
Sebastian Ilko Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 11,00
Ladislav Binó Kráľovský Chlmec slovenský 80,00 39,50
Dávid Balog Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 25,00
Roland Illés Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 67,00
Marek Szedlák Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 25,50
Erik Kovács Kráľovský Chlmec slovenský 80,00 25,50
Nikolas Rontó Kráľovský Chlmec slovenský 100,00 59,50
Patrícia Lišocká Kráľovský Chlmec slovenský 80,00 40,50
Veronika Paľová Kráľovský Chlmec slovenský 80,00 22,50
Alexander Gilányi Čierna nad Tisou slovenský 80,00 29,00
Patrik Bodnár Čierna nad Tisou slovenský 100,00 61,50
Daniel Juhász Somotor slovenský 100,00 50,50
Alexander Lipán Somotor slovenský 100,00 40,00
Peter Takács Somotor slovenský 100,00 63,00
Nikolas Višňai Somotor slovenský 70,00 33,00
Ladislav René Leles slovenský 80,00 29,00
Štefánia Kocsová Borša slovenský 100,00 53,00