Školské akcie

Fénykép-0174            Obvodné kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 27.3.2014 na SOŠ Technickej, Michalovce s nasledovným programom: od 9:30 do 10:00 hodín prebiehala prezentácia po odboroch, od 10:00  do 14:30 hodín sa uskutočnila súťažná prehliadka v odboroch a od 14:30 do 15:00 hodín  prišlo na rad vyhodnotenie súťaže.

            Našu školu reprezentovali Lýdia Bundzáková, Dávid Pirigyi v odbore č. 17– Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Socializačná, motivačná a sebarealizačná funkcia športu u dospievajúcej mládeže“. Kristián Tóth súťažil v odbore č. 12– Elektrotechnika a hardware so svojím „Hladinovým meračom“. Harcsová Valéria a Kozinská Edina v odbore č. 8– Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia postúpili do krajského kola bez súťaže s prácou Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží“.

            Naši súťažiaci boli na súťaž tak odborne, ako aj mentálne dobre pripravení. Ich práce, ale aj prezentácie boli na veľmi dobrej úrovni v porovnaní s ostatnými súťažiacimi. Napriek tomu do krajského kola postúpil iba Kristián Tóth, žiak IV. A triedy.

 

Krajské kolo 36. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 03.4.2014 v SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice. Program bol totožný s programom v regionálnom kole. Naša škola nám poskytla služobné auto, a tak cesta do Košíc bola bezproblémová a rýchla.

diplom_soc            Aj tu sa potvrdilo, že prezentácie, prejav a samotná dokumentácia  našich žiakov boli na vynikajúcej úrovni. Práca „Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží“ mala šancu na postup. Porotcovia však ocenili iných s postupovými miestami. Netajíme sa s tým, že naše žiačky Valéria Harcsová  a Edina Kozinská boli z toho sklamané, nakoľko videli šancu sa umiestniť aspoň na druhom mieste. Napriek vynaloženému úsiliu  získali  3. miesto. Ak berieme do úvahy celkovú úroveň a pripravenosť žiakov z iných škôl, nemáme  za čo sa hanbiť. Naša vďaka patrí žiačkám II. A triedy (Valérii Harcsovej  a Edine  Kozinskej), ako aj pani učiteľke Ing. Valérii Kunovej.

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom !

Výsledné poradie súťažiacich v odbore č.08:

 

Názov práce Autor Spoluautor 1 Škola Mesto Ulica
1 Kľúč k úspechu a prosperite hotelových zariadení Ivana Vaňková Nikola Kandová SOŠ obchodu a služieb Michalovce Školská 4
2 Adrenalínové atrakcie Lucia Kalinková Obchodná akadémia Rožňava Akademika Hronca 8
3 Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží Valéria Harcsová Edina Kozinská Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec Rákocziho 23
Horný Gemer a jeho pamiatky Lenka Róthová Obchodná akadémia Rožňava Akademika Hronca 8
Veľkonočný ostrov Daniela Kidonová Gymn. sv. T. Akvinského Košice-Staré Mesto Zbrojničná 3
Rozvoj cestovného ruchu v obci Poľanovce Radka Kaľavská SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves Stojan 1
Rozvoj cestovného ruchu v našom kraji Renáta Mičudová SOŠ obchodu a služieb Michalovce Školská 4
Fast Food Barbora Gallová Súkr. str. odborná škola Košice-Dargov. hrdinov Postupimská 37
Rozvoj cestovného ruchu na Slovensku Andrea Zámborska Vanda Karabášová Súkr. str. škola Košice-Dargov. hrdinov Postupimská 37

 

Výsledné poradie súťažiacích v odbore č.12:

P.č. Názov práce Autor Spoluautor 1 Spoluautor 2 Škola Mesto Ulica
1 Zvárací invertor do 110 A Dárius Babík Technická akadémia Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6
2 SPÁJKOVACIA STANICA Cyril Pavlovič SPŠ elektrotechnická Košice-Sever Komenského 44
3 Nízkofrekvenčný zosilňovač s digitálnym ovládaním Tomáš Kondáš Stredná odborná škola Košice-Juh Ostrovského 1
Zabezpečenie domu (Arduino) Michal Puškáš Stredná odborná škola Rožňava Hviezdoslavova 5
Regulovateľný zdroj Dávid Saloň Lukáš Varga SPŠ dopravná Košice-Staré Mesto Hlavná 113
Menič napätia 12/230V, 50Hz a Menič frekvencie Lenze ESMD152X2TXA Matúš Trebuňák Patrik Jánošík SPŠ dopravná Košice-Staré Mesto Hlavná 113
Funkčný generátor Peter Vašiga SPŠ dopravná Košice-Staré Mesto Hlavná 113
Inteligentný merací a riadiaci systém Tomáš Mazák Benjamín Lazorík SOŠ automobilová Košice-Juh Moldavská cesta 2
Hladinový merač Kristián Tóth Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec Rákocziho 23
Robotické automaticko-manuálne rameno Richard Podolinský Technická akadémia Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 6
HI-FI Zostava 2.1 350W Juraj Miglec SOŠ technická Michalovce Partizánska 1
Elektrická inštalácia rodinného domu a smartmetering Rastislav Fedor Dávid Lazor Adam Kaszonyi SOŠ technická Michalovce Partizánska 1
Meteostanica s použitím mikrokontroléra Vladimír Vavrek Stredná odborná škola Košice-Juh Ostrovského 1
Arduino Benchmark Róbert Balogh SPŠ elektrotechnická Košice-Sever Komenského 44
ELEKTRICKÁ ZVÁRAČKA Ján Kratka SOŠ technická Michalovce Partizánska 1

 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=757446264288869]