Školské akcie

 P1020977Učiť sa cudzie jazyky je dobrá vec. Výskumy potvrdzujú aj to, že žiaci, ktorí sa učia cudzie jazyky sú kreatívnejší, tolerantnejší a otvorení novým informáciám. Učiť sa cudzie jazyky neznamená len osvojiť si jazyk, ale spoznať aj kultúru toho-ktorého národa, jeho zmýšľanie, ba aj cestovanie.
Dňa 26. marca 2014 na našej škole sme druhýkrát zorganizovali Deň anglickej kultúry. Chceli sme, aby žiaci pochopili, že cudzie jazyky pred nimi otvárajú nový svet. Zároveň mohli sme ukázať, že učiť sa môžeme aj hravou formou, nielen písaním domácich úloh a bifľovaním. Do súťaže sa zapojili prvé tri ročníky študijných odborov, spolu 24 žiakov. Štvorčlenné družstvá museli vyriešiť v priebehu dopoludnia rôzne vedomostné úlohy, dokázať svoju šikovnosť i usilovnosť. V kvíze museli zvládnuť otázky z tematík všeobecné poznatky, zemepis, známe miesta, šport, hudba, sviatky a tradície a museli spoznať slávne osobnosti. Okrem toho mali vytvoriť aj text piesne a ovládať slovnú zásobu americkej angličtiny.
Výsledky súťaže:

I. miesto: 6. skupina:

Lipán Csaba II.B
Nagy Sándor II.B
Pankulics János II.B
Sallai Erik II.B
II. miesto: 1. skupina:

Kádár Mikuláš III.A
Magyar Bálint III.A
Pankulics Roderik III.A
Szabó Tibor III.A
III. miesto: 4. skupina:

Harcsová Valéria II.A
Kozinská Edina II.A
Kunová Laura II.A
Zádori René II.A
Víťazom blahoželáme a účastníkom želáme veľa chuti do učenia. A verme, že na budúci rok sa stretneme zas.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=743390462361116]