Školské akcie

20140423_12235122. apríla naša planéta oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si krehkosť našej planéty.

Pracovných aktivít sa zúčastnili žiaci III.A triedy (mechanik -elektrotechnik). Žiaci vyčistili areál školy, okopávali kvetinové záhony, čistili chodníky, zbierali konáre. Žiaci svojou účasťou a prístupom ukázali, že aj im na našej Zemi a jej pokladoch záleží. Aj oni si uvedomujú, aké dary nám poskytuje naša planéta Zem.

 

[justified_image_grid ng_gallery=33]