Školské akcie

004Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia.

Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej

18 žiakov z 2. – 4. ročníka.

Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach:

 I. – odpis textu na presnosť,

    – minútové odpisy,

II.- odpis textu na rýchlosť – 5 minút.

 

Pri určovaní poradia v „odpise textu na presnosť“ a v „ minútové odpisy“ bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov.

 

Výsledky v I. kategórii

Poradie

Meno a priezvisko

Trieda

Poradie odovzdania

odpisu

Odpis textu na presnosť

(počet chýb)

Minútové odpisy

(počet bodov)

1.

Valéria Harcsová

II. A

1.

0

10

2.

Lýdia Bundzáková

II. A

3.

0

10

3.

Diana Spišáková

II. A

5.

0

10

4.

Silvia Albertová

IV. A

12.

0

10

5.

Kristína Bodnárová

IV. A

2.

1

10

6.

Edina Kozinská

II. A

6.

0

8

7.

Evelína Sedláková

IV. A

8.

0

7

8.

Viktória Binová

II. A

10.

0

6

9.

Cynthia Takácsová

IV. A

11.

1

7

10.

Norbert Geri

IV. A

9.

2

7

11.

Viktória Vargová

IV. A

13.

6

9

12.

René Zádori

II. A

4.

4

6

13.

Katarína Hlivjáková

II. A

7.

4

3

 

Odpisy žiakov, ktoré obsahovali vysoký počet chýb, boli považované za neúspešne zvládnutú kategóriu.

Neúspešní súťažiaci:

–        Elizabeta Šoltésová; III. A

–        Bettina Illésová; III. A

 

Práce, ktoré neboli dokončené v stanovenom limite, boli zo súťaže vyradené.

Vyradené súťažné práce:

–        Klaudia Világiová; III. A

–        Evelina Váradyová; III. B

–        Nikoleta Baloghová; IV. A

 

 

 

 

Kategórie II. „odpis textu na 5 minút-rýchlosť“ sa zúčastnili 9 žiaci, ktorí dosiahli nasledujúce výsledky:

Poradie

Meno a priezvisko

Trieda

Hrubé údery

počet chýb

čisté údery/min

% chýb

1.

Valéria Harcsová

II. A

1179

0

235,8

0

2.

Lýdia Bundzáková

II. A

1096

0

219,2

0

3.

Kristína Bodnárová

IV. A

1067

0

213,4

0

4.

Evelína Sedláková

IV. A

923

2

172,6

0,22

5.

Viktória Binová

II. A

826

0

165,2

0

6.

Silvia Albertová

IV. A

777

0

155,4

0

7.

Viktória Vargová

IV. A

771

0

154,2

0

8.

Cynthia Takácsová

IV. A

832

3

148,4

0,36

9.

Elizabeta Šoltésová

III. A

646

5

99,2

0,77

 

Neúspešní súťažiaci:

–        Bettina Illésová; III. A

 

Pri rozhodovaní o poradí boli smerodajné čisté údery za minútu a tiež percento dosiahnutých chýb.

 

Úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme aj do budúcnosti čo najväčší počet presných úderov pri optimálnej rýchlosti. Tým, ktorým to tentokrát nevyšlo, prajeme do ďalších skúšok veľa úspechov a chuť dokázať, že mali len zlý deň. J

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=737770189589810]