Školské akcie

Súťaž „Najlepší účtovník“

 

IVA_3Do súťaže „Najlepší účtovník“ sa dňa 20. februára 2014 zapojilo 10 žiakov štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo preveriť zručnosti a schopnosti budúcich maturantov z účtovníctva.

 

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v kategórii Riešenie komplexného účtovného prípadu.

Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Peter Horváth, jeden z najlepších študentov našej školy. 

 

Poradie úspešnosti je uvedené v tabuľke.

 

Tabuľka: Výsledné hodnotenie súťaže

Umiestnenie

Priezvisko a meno

Celkový počet bodov (max. 108)

1. miesto

Horváth Peter

70

2. miesto

Vargová Viktória

66

3. miesto

Takácsová Cyntia

62

4. miesto

Albertová Silvia

54

4. miesto

Bodnárová Kristína

54

5. miesto

Sedláková Evelína

47

6. miesto

Baloghová Nikoleta

37

7. miesto

Tóth Róbert

27

8. miesto

Geri Norbert

23

9. miesto

Kmec Štefan

7

 

Víťazovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri maturitných skúškach.

 

Organizátor súťaže: Ing. Šipošová Mária

                                 učiteľka odborných predmetov

 

 [justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=732036203496542]