Školské akcie

1393428019268Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou.

Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanikautoopravár s VJM  (súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov I.C triedy), autoopravár s VJS –  súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z I.D .

                              

Obsah súťaže:

Teoretická časť:  –    test

 Praktická časť.   –    presnosť vyhotovenia výrobku

–          kvalita povrchu

–          dodržiavanie zásad BOZP

 

V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 22 otázok a  mohli dosiahnuť max. 22 bodov.

 V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria:

–          zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s max. bodom 70

–          kvalita povrchu s max.  bodom 20

–          dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

 

Vyhodnotenie súťaže

 

1. miesto:        Szálka Dávid  I.C                                               uč. odbor autoopravár s VJM

2. miesto:       Kiš Patrik  I.D                                                     uč. odbor autoopravár s VJS

3. miesto:      Géresi Ferdinand  I.C                                  uč. odbor strojný mechanik s VJM

 

 Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych predmetov.

Víťazom blahoželáme.     

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=737816442918518]