Školské akcie

 20140220_081014  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 36. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

   Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Michalovce 27. marca 2014, krajské kolo sa uskutoční v SOŠ Košice dňa 3.4.2014. Celoštátne kolo zorganizuje SOŠ Stará Ľubovňa v dňoch 22.4.-25.4.2014.

Naša škola aj v tomto školskom roku sa zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Školské kolo 36. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutočnilo 20.2.2014 v miestnosti B4 od 740 do 1200.

 

Členova komisie: Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Imrich Gulyás, Ing. František Hajdu

Súťažiaci:     

P.č.

Názov práce

Odb

Meno riešiteľa

Trieda

Meno konzultanta

1.

Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží

08

Harcsová Valéria

Kozinská Edina

II.A

Ing. Kunová V.

2.

Socializačná, motivačná a sebarealizačná funkcia športu u dospievajúcej mládeže

17

Binová Viktória

Lévai Patrik

II.A

Mgr. Jánošík Z.

 

3.

Hladinový merač

12

Tóth Krisztián

IV.A

Bc. Jurčák L.

4.

Nabíjačka akumulátorov

12

Bulé František

IV.A

Bc. Jurčák L.

5.

Laserové show

12

Szalontai Tibor           

IV.A

Ing. Kalitza M.

6.

Regulovateľný jednosmerný zdroj

12

Bacskai Andrej

IV.A

Horváth Št.

7.

Skreslovač zvuku

12

Forgács Flórián

IV.A

Ing. Darányiová A.

8.

Zosilňovač 2x100W   

12

Šinai Adam

IV.A

Ing. Hajdu Fr.

9.

Zosilňovač 2x100W   

12

Battyányi Peter

III.B

Horváth Št.

Odbory:

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia, 12 – Elektrotechnika a hardware

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

Súťaž prebehla vo vynikajúcej atmosfére. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s odprezentovanými prácami. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a vylepšenie prezentácie prác.

 

Konečné poradie súťažiacich v odbore 12 (Elektronika a hardware):

Poradie:          meno                           názov práce                                                    počet bodov

1.                     Tóth Krisztián             Hladinový merač                                           95

2.                     Szalontai Tibor           Laserové show                                               93

3.                     Forgács Flórián           Skreslovač zvuku                                           88

4.                     Bacskai Andrej           Regulovateľný jednosmerný zdroj                76

5.                     Bulé František             Nabíjačka akumulátorov                                60

6.                     Šinai Adam                 Zosilňovač 2x100W                                      56

7.                     Battyányi Peter          Zosilňovač 2x100W                                       55

 

Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola a budú reprezentovať školu v regionálnom kole dňa 27.3.2014 v Michalovciach:

P.č.

Názov práce

Odb

Meno riešiteľa

Trieda

Meno konzultanta

1.

Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží

08

Harcsová Valéria

Kozinská Edina

II.A

Ing. Kunová V.

2.

Socializačná, motivačná a sebarealizačná funkcia športu u dospievajúcej mládeže

17

Binová Viktória

Lévai Patrik

II.A

Mgr. Jánošík Z.

 

3.

Hladinový merač

12

Tóth Krisztián

IV.A

Bc. Jurčák L.

 

Držíme im palce a prajeme im veľa šťastia a úspechov!

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=735198609846968]