Správy - Oznamy

1932799_736643829702446_1715243755_oVieme,  že výber strednej školy a tým aj povolania je dôležitý krok v živote človeka a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 13.3.2014 a 14.3.2014 sme zorganizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Z tejto príležitosti sme privítali 354 žiakov 9.ročníkov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiaci základných škôl na našej škole navštívili 10 odborných učební a dielní, pričom sa oboznámili s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole, získavali informácie o jednotlivých študijných i učebných odboroch. Vyučujúci spolu so študentmi našej školy pripravili pre žiakov základných škôl ukážkové hodiny z jazykov, prírodovedných a odborných predmetov. Naši hostia mali možnosť  vyskúšať si rôzne interaktívne hry a cvičenia, ale aj prácu s rôznymi prístrojmi a zariadeniami. Vytvorili sme aj športový kútik, v rámci ktorého sme propagovali športový život na našej škole a žiaci odboru obchodná akadémia prezentovali činnosť cvičnej firmy.

Dúfame, že naši mladí hostia dobre sa cítili na našej škole a mnohí z nich si vyberú z našich ponúkaných odborov a vrátia sa  ku nám ako budúci prváci. Tešíme sa na nich!

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=736556899711139]