Školské akcie

Zelená stužka – symbol nádeje

DSC_0581 17. január sa stal pre IV.A výnimočným dňom, lebo o 15:00 sa v budove  našej školy pripínali študentom zelené stužky, symboly budúcich maturantov. Slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci, učitelia i priatelia.  Po privítaní všetkých  sa začala oficiálna časť slávnosti. Vypočuli sme si dojemné prejavy, pri ktorých sme si uvedomili vážnosť situácie. Triedny učiteľ, pán Ing. Ladislav Szabó, každému pripol zelenú stužku, prečítali sa častušky a slávnostný prípitok ukončil túto peknú chvíľu v našom živote. Nasledovalo fotografovanie a po ňom sa celá trieda spolu so svojím triednym učiteľom, s pani zástupkyňou Mgr. Evou Blaškovou a pánom Molnárom, ktorý zvečnil tieto krásne okamihy, vybrali na slávnostnú večeru do neďalekej reštaurácie.

     Ďakujeme prítomným, ktorí nás poctili svojou návštevou a dúfame, že na maturitných skúškach nesklameme.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=707563635943799]