Školské akcie

Pohyb a pobyt v prírode

20140130_09145V dňoch 27.-30. januára 2014 sa žiaci I.A a I.B triedy zúčastnili pohybového cvičenia, ktoré je súčasťou tematického celku v rámci telesnej a športovej výchovy s názvom Pohyb a pobyt v prírode. Hlavnou náplňou tejto aktivity bol pobyt v prírode, spestrený turistickými pochodmi.

Mrazivé počasie a zasnežená zimná príroda znásobovali fyzické zaťaženie každého výcvikového dňa. Táto činnosť okrem športovej hodnoty podnietila u žiakov i záujem o aktívny pohyb v ešte málo narušenej a čistej prírode. K tomu napomáhali aj turistické presuny mimo frekventovaných komunikácii. Cieľom týchto trás boli najmä Chlmecký kopec  alebo poľnohospodárska oblasť ležiaca východne od nášho mesta. Kladný vzťah žiakov k tejto činnosti dokazuje ich záujem o prírodu v Medzibodroží.

Prosocionálne správanie a dobrá nálada počas troch dní určite prospeli i k utuženiu triednych kolektívov. Výcvikové dni veľmi dobre harmonizovali s fyzickou náročnosťou pre túto vekovú kategóriu, veď každodenný pohybový limit činil minimálne 10 km.

Takéto a podobné turisticko-športové aktivity prispievajú nielen k primeranému fyzickému zaťaženiu žiakov, ale aj ku zdravej psychohygiene.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=724893037544192]