Školské akcie

Radi sme pomohli

 Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. (Milan Rúfus)

DSC_0683-2V decembri 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“ na podporu detí v detských domovoch.

Zbierka prebiehala v 9 mestách, zapojilo sa do nej 19 stredných škôl, spolu 258 študentov. Žiaci našej školy sa umiestnili na 5. mieste v priemere vyzbieranej sumy na jedného žiaka, čo činí 20,89 .

Naša najúspešnejšia dvojica bola: Diana Spišáková a Nikola Moravčiková z II.A triedy.  Vyzbierali sumu 97,50 .

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „ ÚSMEV AKO DAR“ touto cestou ďakuje našim žiakom, ktorí sa zúčastnili zbierky a  pomohli deťom a rodinám v ohrození.