Školské akcie

Finálové kolo vedomostnej súťaže  “Heuréka“

image001Dňa 19. decembra 2013 sa na 1. poschodí budovy B v rámci vianočného programu uskutočnilo finálové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Finálového kola sa zúčastnilo päť družstiev. Boli to 4-členné družstvá z I. A, II. A, II. B, III. A a IV. A triedy. Ich úlohou bolo odpovedať na 1 otázku z ôsmich navrhnutých kategórií. Išlo o nasledovné kategórie:

–       Veda a technika,

–       História,

–       Geografia,

–       Šport,

–       Etika, etiketa,

–       Kultúra,

–       Logické úlohy,

–       Politické dianie.

Pri každej úlohe mohli vyberať zo štyroch možných odpovedí a zároveň im bola ponúknutá možnosť o požiadanie pomoci vo forme názornej ukážky, 50:50 alebo opýtania sa svojich spolužiakov, príp. pedagóga. Cieľom bolo určiť víťaza vedomostnej súťaže. Žiaci pracovali sústredene, skupinovo, pozorne a občas využívali i ponúknutú pomoc. V prípade rovnakého počtu bodov na určenie konečného poradia jednotlivých družstiev sa uskutočnil rozboj formou voľby otázky z ľubovoľnej kategórie. Víťazom finálového kola sa stala trieda III. A s konečným počtom bodov 13. Rozboj sa uskutočnil v boji o 2. a 3. miesto medzi II. A a II. B triedou. Z tohto boja vyšlo víťazne družstvo II. B triedy, ktoré o tom rozhodlo už pri prvej rozbojovej otázke svojou správnou odpoveďou a to bez využitia pomoci.

 

Všetkým finalistom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za ich odvahu, chuť i skvelú atmosféru. Tešíme sa na ďalšie spoločné prekonávania súťažných otázok.

Heuréka tabuľka slov_Page_1

 

Heuréka tabuľka slov_Page_2