Školské akcie

„Sviatky sú iné. Sú hlboké a čarovné. (…) A predovšetkým  nech v nich je niečo z tradícií, zo siedmeho divu, z lúčenia, z vypnutia, nech je v nich mámor a vznešenosť.“

                                                                                                                   (Márai Sándor)

                                                   Spoločné Vianoce

858649_695356447164518_23746042_o     Tajomstvo a krása Vianoc tkvie možno v adventnom období plnom príprav a očakávania, po ktorom nasledujú čarovné sviatky. Hoci je tento čas plný hektických udalostí, ostane nám čas všimnúť si toho druhého a urobiť mu radosť.

     V posledný pracovný deň sme sa i my, učitelia, snažili pridŕžať  slov Márai Sándora, neučili sme, oslavovali sme. Na okamih sme zastali, všimli sme si toho druhého,  rozprávali sme sa, zjedli vianočný obed. Pri slávnostnom stole nechýbali ani bývalí kolegovia, veď čaro Vianoc nespočíva len v prijímaní, ale i dávaní. Naše pozvanie prijalo 40 dôchodcov – učiteľov, majstrov, bývalých spolupracovníkov, ako aj poslanci Košickej samosprávy,  páni Miroslav Zelvay a Gejza Sačko a prišli 20. decembra do našej školy. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa si hostia mohli pozrieť krátky film o rozvoji a práci našej školy, nasledoval slávnostný obed a neviazaný rozhovor plný spomienok, zážitkov a samozrejme, nemohli sme vynechať spoločnú fotografiu.

     Hovorí sa, že sviatky pokoja a mieru spájajú ľudí. Ani tu to nebolo výnimkou. Veríme, že toto stretnutie nebolo posledné, nájde sa ešte príležitosť, aby sme sa znovu takto spolu stretli.

 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=695352533831576]