Školské akcie

Svetový deň boja proti AIDS

DSC_0052Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.

Problematikou AIDS sa zaoberá aj celoslovenská kampaň „ Červené stužky“,do ktorej sa naša škola  v tomto školskom roku zapojila druhýkrát .  Vyvrcholením kampane je práve  1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Celý posledný novembrový týždeň bol venovaný kampani. V pondelok sme pripravili červené stužky, ktoré sme 26. novembra pripínali študentom i učiteľom školy a žiaci na hodinách ETV pripravili plagáty na túto tému.  Pri tejto príležitosti dňa 29. novembra sme pripravili pre žiakov I.A a I.D triedy  krátku prezentáciu obsahujúcu užitočné informácie o tejto zákernej chorobe. Po prezentácii si žiaci pozreli krásny a dojímavý film“ Anjeli“, ktorý porozpráva príbeh slovenskej misionárky a predstaví jej prácu v centre pre deti  zomierajúce na AIDS v Juhoafrickej republike.  Akciu sme ukončili vytvorením „ živej červenej stužky“ na chodbe našej školy. 

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=689050421128454]