Školské akcie

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

DSC_0191Dňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli.

V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár Gábor z II.B.  V bronzovom pásme skončila Szatmáriová Bianka z II.B.

Blahoželáme a veríme, že sa s nimi , ale aj viacerými stretneme aj o rok.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=689054927794670]