Školské akcie

Mikuláš na našej škole

DSC_0106V piatok 6.12.2013 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami .

Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti aby obdarúval každých našich žiakov a zamestnancov školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci anjel, čert a Mikulášová manželka. Boli to žiaci žiackej školskej rady. Všetko nakoniec dobre dopadlo, atmosféra bola veľmi príjemná a zábavná.

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas na našej škole popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=684669824899847]