Školské akcie

Informatická súťaž iBobor

DSC_0412V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2013/2014 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojim prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači.

Vyhodnotenie súťaže:

  • v kategórii JUNIOR súťažilo 6 608 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo 9,
    z našich žiakov bol najúspešnejší  Dominik Kulcsár z II.A triedy
  •  v kategórii SENIOR súťažilo 3 999 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo 19, z našich žiakov bol najúspešnejší Jozef Balogh zo IV.A triedy

Svoje umiestnenie si každý zo súťažiacich má možnosť pozrieť individuálne prihlásením sa do systému.

Súťaž v kategórii SENIOR  z technických príčin na strane organizátora bola prerušená, ale žiaci sa mohli zúčastniť súťaže v náhradnom termíne. Súťaž v kategórii JUNIOR  prebehla bez problémov.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov!

Mgr. Beáta Csatlósová

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=688686364498193]