Školské akcie

Exkurzia do Slovenského technického múzea

IMAG0170V rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia.

Program pozostával z dvoch častí:

  1. Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“

Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK.

  1. Návšteva „Vedecko-technického centra“

V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne odskúšali  experimenty podľa návodu.

Prínos bol pre študentov hlavne v tom, že zábavno-náučná forma prezentovania poznatkov a možnosť vyskúšať si ich samostatne vzbudila u nich záujem aj väčšiu motiváciu k štúdiu. Návšteva  VTC mala u študentov pozitívnu odozvu. Exkurzia splnila vytýčené ciele.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=688104927889670]