Školské akcie

 Súťaž  autoopravárov – STROJZRUČ 2

DSC_0012Súťaž sa uskutočnila 22.11.2013 a 25.11.2013 na teoretickom vyučovaní v Kráľovskom Chlmci a v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci II. C a II. E triedy učebného odboru autoopravár. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť predstavoval test, ktorý sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov (1 bod za otázku). Praktická časť pozostávala z bežnej údržby kolies automobilu. Pri tejto časti sa sledoval čas vykonania práce, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Tak maximálny možný počet bodov v oboch častiach bol 100 bodov.

Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné:

1.         Pekárovič Pavol                    88 bodov

2.         Nehéz Kristián                      86 bodov

3.         Gendrač Sebastián               82 bodov

Za uvedené umiestnenie žiaci budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

[justified_image_grid ng_gallery=30]