Školské akcie

Takto sme my oslávili medzinárodný Deň študentstva

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa 15. novembra 2013 v piatok pri príležitosti osláv Dňa študentstva pripravila žiacka školská rada pre všetkých našich študentov krátky, ale bohatý a zaujímavý program. V úvode členka žiackej školskej rady predviedla krátku prezentáciu a exkurz do  histórie  vzniku Dňa študentstva. Po prezentácii nasledoval náučný film s názvom „Cesta ku šťastiu“. Film obsiahol krátke kapitoly s rôznou tematikou, ktorej  cieľom bolo  zamyslieť sa nad vzácnymi hodnotami života. Na záver členovia žiackej školskej rady poskytli študentom malé prekvapenie v podobe koláčika, ktorý im študenti žiackej školskej rady napiekli. Atmosféra bola viac ako príjemná. Sme radi, že aj takouto formou sme vedeli upozorniť žiakov na tento dôležitý dátum, ktorý  v histórii nášho štátu je naozaj významným  medzníkom.

[justified_image_grid ng_gallery=29]