Školské akcie

Krásny deň v Košiciach

229Dňa 29.11.2013 (piatok) sme so žiakmi III. A a III. B triedy uskutočnili exkurziu do krajského mesta – do Košíc. Prvým naším cieľom bolo navštíviť Planetárium pri STM, kde žiaci mali možnosť názorne si pozrieť našu oblohu s hviezdami, planétami a ostatné nebeské telesá, pomocou prístroja planetária. Žiaci si pozreli aj vystavené exponáty optických prístrojov. Druhým naším cieľom bolo navštíviť botanickú záhradu. V skleníkoch žiaci videli  exotické a chránené rastliny, banánovník, citrusové plody a aj mäsožravé rastliny. Počas osobného voľna mali naši žiaci možnosť pozrieť si aj  niektoré pamätihodnosti mesta.

Prínosom pre žiakov bola možnosť obohatiť svoje teoretické vedomosti a znalosti praktickými informáciami.