Školské akcie

1401548_663249853708511_1552226696_oDňa 28.10.2013  sa na pôde Gymnázia v Kráľovskom Chlmci uskutočnilo podujatie s názvom: SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA. Jeho cieľom bolo vytvorenie vzdelávacej prezentácie pre žiakov základných škôl v  blízkom regióne. Zúčastnili sa na ňom 3 stredné  školy –  Stredná odborná škola – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec, Gymnázium Kráľovský Chlmec, a Stredná odborná škola – Szakközépiskola Pribeník.

 

Žiaci Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec pomocou svojich pedagógov a majstrov odborného výcviku propagovali nielen samotnú školu, ale aj produkty, ktoré pochádzajú z našich dielni. Okrem iného sme mali pre návštevníkov zo základných škôl pripravené zaujímavé prezentácie a filmy zo života našej školy, stolársky kútik so stolárskymi  výrobkami, kováčsky kútik s výrobkami z kovu, malý kadernícky kútik, kútik pre elektromechanikov a autoopravárov, ale  i kútik šikovných rúk, kde mali žiaci príležitosť predviesť svoje nadanie – pletenie z papiera. Žiačky z obchodnej akadémie propagovali cvičnú firmu a rozdávali žiakom zo základných škôl pamiatkové predmety (pravítka a rozvrhy hodín). Atmosféra bola počas celého podujatia veľmi priateľská a príjemná. Žiaci základných škôl sa združovali okolo nášho stánku, a mohli sme im v plnej miere sa venovať a predviesť všetko to, čo im naša škola môže v budúcnosti, keď sa pre nás rozhodnú, ponúknuť.

 

[justified_image_grid ng_gallery=25]