Školské akcie

image001Študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec aj v tomto školskom roku mali možnosť sa zúčastniť medzinárodného Projektu Leonardo da Vinci. Mobilita Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti. Aj v tomto roku sme strávili 3 týždňový pracovný pobyt v Budapešti.

            Odchod na stáž bol 22. Septembra pred budovou školy.

image002 image004

Cesta do Budapešti bola príjemná, ale žiaci boli veľmi zvedaví, kde budú pracovať, kde a ako budú bývať, aká bude strava a pod.

Po príchode skoro na všetky otázky dostali odpovede.

image006 image008 image010

23. septembra, pondelok sme mali poradu v kancelárii hosťujúcej organizácie. Dostali sme dôležité informácie, úlohy a cenné rady na trojtýždňový pobyt.

Od utorka sa začala prax v rôznych spoločnostiach podľa odbornosti žiakov:

Kaderníčky v In Hair salóne v centre mesta

image012 image014 image016

Autoopravári v BCS Budakeszi kft

image018 image020 image022

Mechanici elektrotechnici – silnoprúdová technika v Elektromont kft

image024 image026 image028

Mechanici elektrotechnici – spotrebná elektronika v Radar Tronic kft

image030 image032 image034

Pomocou pedagógov sa aktívne využívala skoro každá voľná chvíľa. Počas týždňa po večeri, cez víkend, aj ráno, aj poobede, sme navštívili pamiatky, slávne miesta, výstavy, športové udalosti atď.

image036 image038 image040 image042 image044 image046 image048 image050 image052

Tie tri aktívne strávené týždne veľmi skoro ubehli. Žiaci sa šťastne vrátili domov s množstvom pracovných skúseností, poznatkov a zážitkov. Dúfame, že aj v budúcnosti sa môžu naši žiaci zúčastniť podobných aktivít.

 Menný zoznam žiakov:

Odbor kaderník

Bangaová Réka                  II.D

Petriková Martina              II.D

Šiškaová Izabela                 II.D

Odbor autoopravár mechanik

Varga Tomáš                       II.D                            

Nehéz Krisztián                  II.E                             

Koškovský Kristián             III.D

Odbor mechanik elektrotechnik

Bók Krisztián                        III.A                            

Magyar Bálint                      III.A                            

Bacskai Alexander             III.B                            

Nehéz Marian                      III.B                            

Balogh Jozef                        IV.A               

Szalontai Tibor                    IV.A   

Dozorkonajúci pedagógovia:

Ing. Mikuláš Kalitza, Mgr. Zoltán Jánošík                   22.9.2013 – 2.10.2013

Bc. Ladislav Jurčák, Bc. Körmöndiová Alžbeta         2.10.2013 – 12.10.2013.