Školské akcie

1146237_662056650494498_137039694_oKultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 26. októbra 2013 organizovali III. Svätomartinský festival. Toho roku na akciu aj naša škola dostala pozvanie, čo samozrejme s radosťou sme prijali. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenie z papiera. Skupina zamestnancov našej školy – Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Eva Blašková, Oľga Románová – sa prihlásila do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. Vďaka kulinárnym schopnostiam a kreativite pani učiteľky Mgr. Enikő Pogányovej sa naozaj nemáme za čo hanbiť.

libagaliba 001S pripravenými jedlami – husacia pečeň s opekanými jablkami  a so zemiakmi na cibuli, husacia polievka s cestovinami, pečená hus s dusenou červenou kapustou a so zemiakmi na cibuli, „Váradi libafertály“ so žemľovými knedľami – vyhrali II. miesto.
Vďaka patrí za pomoc aj riaditeľovi školy Ing. Ivanovi Beňovi a majstrovi odborného výcviku Štefanovi Hováthovi. Na dosiahnutý výsledok sme veľmi hrdí aj preto, lebo predsedom poroty bol Bodrogi Gyula, maďarský národný umelec.