Pohlavné ochorenia predstavujú skupinu ochorení, ktorých sa obáva široká verejnosť v období svojho aktívneho sexuálneho života. Ich šírenie úzko súvisí so spôsobom života  a pravdepodobnosť získania infekcie rastie s počtom sexuálnych partnerov. Na túto skutočnosť sme chceli poukázať našim študentkám formou besedy s gynekológom MUDr. Zoltánom Patakym, ktorá sa uskutočnila 24. 10 2013 na pôde našej školy.  V prvej časti stretnutia žiačky si pozreli film „In your face“, po ktorej nasledovala beseda s pánom doktorom. Pán doktor priblížil žiačkám riziká jednotlivých pohlavných ochorení, hovoril o možnostiach prevencie a zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu k tejto otázke.  Všetci totiž vieme, že  lepšie je predísť týmto chorobám ako ich liečiť.