Školské akcie

„Zjednotení v rozmanitosti“

(motto EÚ)

 

DSC_0359Dňa 28. 10. 2013 sa v priestoroch školy uskutočnila beseda o Európskej únii. Beseda prebehla podľa nasledovného programu:

–          Vznik, vývoj a charakteristika inštitúcii EÚ,

–          Oboznámenie žiakov o účasti školy na súťaži “Budúcnosť Európy je v našich rukách”

–          Prezentácia výhernej práce vybranými žiakmi II. A, II. B triedy

–          Predstavenie výhry – zájazdu do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Zúčastnili sa jej žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik a obchodná akadémia. Jej cieľom bolo informovať žiakov o vzniku, vývoji a súčasnom pôsobení Európskej únie.  Súčasťou besedy bolo i rozšírenie všeobecného prehľadu o inštitúciách, symboloch, charte základných práv a cieľoch spomínaného integračného zoskupenia. Tiež bola snaha o oboznámenie žiakov školy o súťaži: „Budúcnosť Európy je v našich rukách“, do ktorej boli v minulom školskom roku zapojení žiaci 1. a 2. ročníka, jej cieľom a výhre, ktorú absolvoval víťazný tím. Žiačka II. A triedy Valéria Harcsová, ako vedúca projektového tímu predstavila zúčastneným víťazný projekt, presne tak a ten, pomocou ktorého dostali možnosť navštíviť Štrasburg, sídlo Európskeho parlamentu. Dúfam, že informácie získané prostredníctvom tejto besedy budú pre vás, žiakov tejto školy prospešné  a budete ich môcť zúročiť v priebehu svojho štúdia resp. vo svojom súkromnom živote.

 

Ing. Valéria Kunová

[justified_image_grid ng_gallery=27]