Friss hírek - Értesítések

Kedves diákok, Tisztelt tantestület, Tisztelt szülők!

DSC_0041Engedjék meg, hogy Királyhelmeci Szakközépiskola területén köszöntsem Önöket a 2013/14-es tanév ünnepélyes magnyitása alkalmából.

Remélem, hogy szép, élményekkel teli szünidőben volt részük, sikerült kipihenniük az iskolai fáradalmakat, és elég erőt gyűjtöttek az új tanév feladatainak sikeres  teljesítéséhez. Véget ért a nyár, és mi ismét találkozunk, hogy Önök Kedves diákok beüljenek az iskolapadba és új ismereteket szerezhessenek, és mi pedagógusok ezeket az ismereteket átadhassuk Önöknek.

Külön köszöntöm az első évfolyam tanulóit, akik számára iskolánk új környezetet jelent. Nem könnyű az alapiskola legidősebb tanulója címet a középiskola legfiatalabb tanulójára cserélni. Sokak számára ez nehéz harc lesz önmagukkal  és a környezettel szemben is. Fokozatosan megismerkednek majd új osztálytársaikkal, megszokják majd új tanáraikat és osztályfőnökeiket. Higgyék el, az idő majd igazolja, hogy a középiskolában töltött évek, a fiatalság legszebb éveiként vésődnek majd az emlékezetükbe.

Az iskola tanárai, szakoktatói mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a legjobb  (használható) középiskolai végzettséget szerezzenek, és hogy az iskolában jól érezzék magukat. Azonban gondolkozzanak el azon, hogy Önök mit várnak el  iskolánktól, hogyan segíthetnek saját maguknak, osztálytársaiknak, tanáraiknak, szüleiknek és az iskolának. Egy hajóban evezünk, de győzni csak akkor tudunk, ha együttműködünk.

Használják ki a szakkörök által kínált lehetőségeket  – olyan területet válasszanak, amely érdekli Önöket. Mindenki számára az ajtók ebben az irányban nyitottak.

Szakközépiskolás és szakiskolás végzőseinknek sikeres utolsó tanévet kivánok, és bízok benne, hogy probléma mentes lesz majd az évük.

Rögtön a tanév elején felhívom a figyelmüket az iskolai rendszabály betartására, az együttműködésünk világos játékszabályaira.

Olyan iskola vagyunk, amely nem tűri a bántalmazások semmilyen formáját, a rasszizmus megnyilvánulásait, az iskola vagyonának tönkretételét, a lógást, alkohol, drog, vagy egyéb kábítószer jellegű anyag fogyasztását sem az iskolában, sem iskolai rendezvényeken, sem tanításon kívül nyilvános helyen, számunkra elfogadhatatlan a tanárokkal, szakoktatókkal, az iskola dolgozóival szembeni durva, agresszív viselkedés. Figyelmeztetem Önöket erre már az első nap, és nagyon komolyan fogok foglalkozni ezzel a problémával az iskola jó hírnevének megőrzése érdekében. Tehát minden rosszat hagyjanak távol az iskola kapuitól.

 Kedves diákok!

A kudarc elkerülése érdekében eredményes munkát várok el Önöktől. Ehhez kivánok az új tanévben sok egészséget és sok alkotó erőt!

 Tisztelt szülők!

Az iskola teljes közössége azt kívánja, hogy együttműködésünk és kölcsönös bizalmunk a lehető legjobb legyen. Ebben a szellemben az a kérésem Önökhöz, hogy az osztályfőnököknél rendszeresen érdeklődjenek a gyerekek tanulmányi eredményeiről, hogy szükség esetén a problémák időben kezelhetőek legyenek, hogy elkerülhessük a határeseteket (szélsőségeket).

Rögtön a tanév elején  hangsúlyozni szeretném, hogy a legkisebb érdekünk sem fűződik ahhoz, hogy bukott tanulóink legyenek, de mindenképp tartani fogjuk az iskola színvonalát. Minden lépésünk eddig is és ezután is ahhoz vezet, hogy iskolánkból modern, színvonalas oktatási intézményt alakítsunk ki, amely megfelelő szakembereket nevel. Ahhoz, hogy ez így legyen, Önök is hozzájárulhatnak Kedves szülők!

Befejezésül Önökhöz is szeretnék szólani, Tisztelt kollégák! Önökön van a felelősség súlya, ami iskolánkon az oktató-nevelő munka színvonalát illeti. Teljes személyiségükkel oktatnak és nevelnek, nem törődve az idővel, az egészségükkel, és az igényes, felelősségteljes munka jutalmazásával. Az iskola és bennük a gyerekek egy összetett szervezetet alkotnak, minden padban más gyerek ül, amelynek a személyiségét meg kell ismerniük. Mindehhez kívánok Önöknek sok pozitív energiát, sok sikert, egészséget és a tanári munkában kellemes, eredményes pillanatokat.

Befejezésül engedjék meg, hogy köszönthessem új kolléganőnket, aki ettől a tanévtől kezdi el munkáját iskolánkon, mint fodrász szakoktató. Kívánom neki, hogy akadálymentes legyen a beilleszkedése az új környezetbe, és érezze magát jól a közösségünkben.

Tisztelt kollégák, kedves diákok!

Még egyszer, sok sikert kivánok mindannyiuknak úgy az iskolai, mint a személyes életben, kívánom, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el!

Tisztelt jelenlévők!

Ezzel a 2013/2014-es tanévet megnyitom.

Invalid Displayed Gallery