Školské akcie

mosty1Čoraz častejšie sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú nejaký handicap. Sme svedkami mnohých akcií, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby spoločnosť akceptovala takýchto ľudí a naučila sa ich prijať takých, akí sú.

Po piaty raz poskytol kaštieľ Majlátha v Pribeníku svoje priestory pre organizovanú akciu Mosty bez bariér, ktorá je vlastne festivalom  zdravých i postihnutých stredoškolákov nášho regiónu. Cieľom tejto príkladnej spolupráce je, aby  sa mladí stretávali, spoločne tvorili, predstavili si navzájom svoje výrobky i svoju prácu, aby sa bezstarostne v tento deň zabávali.

Akcie sa zúčastnili aj naši študenti. Nápaditý stánok prilákal pozornosť zvedavcov a na základe hlasovania o najkrajší stánok sme získali druhé miesto. Za kreativitu sme si s hrdosťou odnášali nádhernú tortu.

Na tejto akcie sme urobili aj výstavku z prác našich študentov. Predstavili sa kaderníčky, autoopravári a murári, elektromechanici zabávali návštevníkov pokusmi i svojimi prácami, ktoré boli pripravené v rámci súťaží. Taktiež si mohli záujemcovia prezrieť kreatívne výtvory stolárov i obrábačov kovov, študenti obchodnej akadémie sa podujali na kariérne poradenstvo a užitočnými  radami sa snažili pomôcť mladším kamarátom, ktorí ešte váhajú, ktorou cestou sa vydať po skončení deviateho ročníka. Tým, ktorí túžili len po zábave, ponúkal členovia krúžku Šikovné ruky možnosť naučiť sa niečo nové – pliesť košíky z papiera.

Piaty ročník Mostov bez bariér mal omnoho viac účastníkov než predchádzajúce ročníky, čo svedčí o tom, že organizátorom sa podaril ich zámer a vytvorili  tradíciu.