Trieda

 

Učebný

Odbor

 

Počet

žiakov

 

Termín a miesto konania skúšky

 

Písomná časť

 

Praktická časť

 

Ústna časť

III.D

kaderník

2

20.9.2013 Kráľovský Chlmec

20.9.2013 Kráľovský Chlmec

20.9.2013 Kráľovský Chlmec

 

 

 

7.30- 8.30

8.45-12.30

13.15 – 14.30

 

 

 

 

12.30- 13.15 obed