Školské akcie

996614_646184725415024_388796169_nDňa 26. septembra 2013 sa na pôde našej školy uskutočnil náučno-zábavný kvíz z príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zúčastnili sa ho žiaci tried III.A a III.B pod vedením koordinátorov Mgr. Hajdók, Mgr. Leczovej a Mgr. Matyiovej.

Cieľom tejto akcie bolo upriamiť pozornosť žiakov na jazykovú rôznorodosť Európy a vzbudiť záujem o poznanie rôznych jazykov bez ohľadu na ich rozšírenosť. Účastníci boli zadelení do 4 skupín po 4 a 5 členov. Kvíz prebiehal v 9. kolách, počas ktorých mali žiaci možnosť si otestovať svoje vedomosti o jazykoch, o etymológii slov, či uhádnuť jazyk na základe krátkej zvukovej ukážky. Okrem toho mali príležitosť preukázať svoje znalosti o štátoch Európy a zručnosť v čítaní jazykolamov v anglickom, slovenskom a maďarskom jazyku.

Najlepšie obstála skupina č.3, ktorá sa umiestnila na 1. mieste s počtom bodov 61 (Klaudia Világiová, Elizabeta Šoltésová, Bettina Illésová, Roland Balázs a Tomáš Kišš).

Tesne za nimi, s 59 bodmi sa umiestnila na 2. mieste skupina č. 2 (Patrik Komanický, Richard Bodnár, Evelína Ethelyiová a Nikoleta Farkasová).

Tretím miestom sa mohla pochváliť skupina č. 4 s 51 bodmi (Evelína Váradyová, Zuzana Eštefánová, Roderik Pankulics a Mikuláš Kádár).

Veríme, že sa nám podarilo motivovať účastníkov Európskeho dňa jazykov 2013 k tomu, aby sa zaujímali nielen o svetové, ale i iné jazyky Európy, pretože sú súčasťou nášho spoločného neoceniteľného kultúrneho dedičstva.