Školské akcie

26042013148„Európa – spoločný názov pre niekoľko štátov, kontinent,
malý kúsok Zeme nachádzajúci sa na severnej pologuli našej planéty
alebo ešte čosi viac?“

Škola sa dňa 13. 3. 2013 prihlásila do súťaže pre študentov SŠ Košického kraja, vyhlásenej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou pri príležitosti Európskeho roku občanov 2013. Na základe propozícií k súťaži sa študenti mohli do nej zapojiť tvorbou projektov na témy:

Moje, naše práva pri európskej občianskej iniciatíve na prijatie nového právneho predpisu EÚ,
Moje, naše práva vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Školského kola sa zúčastnili 2 súťažné kolektívy. Tieto súťažné kolektívy tvorili žiaci prvého a druhého ročníka, zapojili sa do súťaže niekoľkými krokmi. V prvom rade sa študenti 1. a 2. ročníka oboznámili s vyhlásenou súťažou a požiadavkami, ktoré obsahovala propozícia k danej súťaži. Žiakom bola zadaná úloha, aby napísali svoje názory k jednej i druhej téme a odovzdali koordinátorovi, resp. pomocnému koordinátorovi projektu. Koordinátor a pomocný koordinátor projektu si názory žiakov prečítali a navrhli členov do súťažných kolektívov. Jednotliví členovia boli oboznámení s výsledkom rozhodnutia koordinátorov a zároveň im bola zadaná úloha, aby si dôkladne preštudovali dokumenty navrhované v propozícii k projektu. Ďalej nasledovala samotná tvorba projektu a získavanie podkladov k jednotlivým častiam projektu. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 26. 4. 2013 a to tak, že oba súťažné kolektívy formou prezentácie predstavili svoj projekt a s pripojenou fotodokumentáciou vhodne demonštrovali fakty, o ktoré sa ich projekt opieral. Žiaci na školskom kole boli ocenení vecnou odmenou a každý súťažiaci obdržal aj osvedčenie o účasti na školskom kole súťaže „Budúcnosť Európy je v našich rukách“. Táto práca podnietila autorov, aby svojimi názormi zmenili kurz myslenia. Nesprávny, ľahostajný prístup mnohých politikov či vedúcich osobností vyvoláva skutočnosť, že nedôvera ešte vždy pretrváva a poznačuje aj tento čas, ktorý žijeme. Stráca sa sloboda a autentickosť osobnosti. A dnes chceme, aby si ľudia verili. Ich kolektívna práca dokazuje, že nie sú len pasívnymi prijímateľmi nariadení, ale ich asertivita vo veciach verejných môže pohnúť veci k lepšiemu. Práve preto môžeme vyhlásiť, že ich činnosť má i manifestačný výchovný cieľ, nabádať ostatných študentov a pedagógov, aby si vážili a zveľaďovali kultúrne, prírodné a materiálne dedičstvá. Hoci ešte nemáme dostačujúce zákony, predsa sú isté záruky (EÚ), ktoré nás môžu povzbudiť, aby sme sa menej báli byť sebou. Škola podporuje takúto aktivitu žiakov a plánuje v budúcnosti využiť informácie, ktoré boli ponúknuté žiakmi na riešenie rozličných súvisiacich situácií, napr. organizovaním súťaží na ochranu životného prostredia medzi školami a školskými zariadeniami na území Medzibodrožia alebo pri zapojení sa školy do výziev MŠ SR.

[justified_image_grid ng_gallery=5]