Školské akcie

DSC_0033„Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa mohli nahradiť jediným – škola. Nie je to však len zhluk písmen označujúcich budovu, je to samostatná kapitola neodvratne zapísaná v knihe bytia.“

Týmito myšlienkami sa od nás 17. 5. 2013 v kruhu svojich najbližších lúčili študenti končiacich ročníkov, 52 žiakov tried IV.A, IV.C a nadstavbového štúdia II.NŠ.
Aj touto cestou im prajeme, aby zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok.
V živote ich čaká veľa nových dvier. Želáme im, aby každé, do ktorých vstúpia, boli tie pravé.

 

Rozlúčkové video

[vsw id=”7NaO15Sm-uM” source=”youtube” width=”640″ height=”480″ autoplay=”yes”]