26042013148„Európa – néhány ország közös megnevezője,
egy kontinens,
világunk egy kis része bolygónk északi féltekén,

vagy ennél valami több?“

Iskolánk 2013. március 13-án bekapcsolódott a Mgr. Monika Smolková európai uniós parlamenti képviselő által 2013, a polgárok európai éve alkalmából Kassa Megye középiskolái számára meghirdetett versenybe. A diákok a következő témakörökben mérhették össze tudásukat:

Jogaim, jogaink az európai polgári kezdeményezés terén egy új európai uniós jogszabály elfogadásakor.
Jogaim, jogaink az európai parlamenti választás során

Az iskolai körben az első és a második évfolyam diákjai vettek részt, akik két csapatot alkottak. A verseny iskolai fordulójának megrendezésére 2013. április 26-án került sor, melynek során mindkét csapat egy prezentáció keretében mutatta be projektjét, és egy mellékelt fotódokumentáció segítségével bizonyította azokat a tényeket, melyekre projektjeik épültek.
A közös munka célja elsősorban az volt, hogy a szerzők az általuk képviselt állásponttal hassanak napjaink közgondolkodására is. A versenybe bekapcsolódott minden résztvevő oklevelet kapott, a nyertes diákok pedig tárgyi jutalomban részesültek.
Számos politikus és vezető funkcióban lévő személy helytelen vagy közömbös hozzáállása a közdolgokhoz eredményezi azt, hogy az emberek egyre bizalmatlanabbak a politikával szemben, és ez megbélyegzi mindennapjaikat is. Korlátozva van az egyén szabadsága és egyre több közszereplő veszít hitelességéből. Fontos lenne, ha az emberek hinni és bízni tudnának. A projekt során megvalósult közös munka azt bizonyítja, hogy diákjaink nem csupán passzív befogadói a szabályzatoknak, hanem asszertivitásuknak köszönhetően a közügyekben talán pozitív változások történhetnek a jövőben.
Elmondhatjuk, hogy a tanári munka fontos része a nevelés, mely arra ösztönzi a diákot és a pedagógust, hogy becsüljék meg és törődjenek kulturális, természeti és tárgyi örökségeikkel. Bár még nincsenek megfelelő törvényeink, mégis vannak bizonyos garanciáink, amelyek arra bátorítanak minket, hogy ne féljünk önmagunk lenni. Iskolánk a jövőben igyekszik majd mindent megtenni azért, hogy tanulóink aktívan bekapcsolódjanak az ehhez hasonló, többek közt a Szlovák Köztársaság oktatásügyi minisztériuma által meghirdetett pályázatokba, és eljussanak hozzájuk a megfelelő információk a különböző versenyekről, hogy majd sikeresen helytállva öregbítsék iskolánk hírnevét.

[justified_image_grid ng_gallery=5]