Školské akcie

       V priestoroch SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23 sa dňa 11.6.2013 uskutočnilo školské kolo  Pravopisnej súťaže zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl, zmerali si sily s pravopisom a gramatikou. Umiestnenie bolo nasledovné:

1. miesto: Valéria Harcsová (I.A)

2. miesto: Lýdia Bundzáková (I.A), Patrik Komanický (II.A), Kristína Bodnárová (III.A)

3. miesto: Klaudia Világiová (II.A)  a Bálint Magyar (II.A)

      Všetkým  blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu pravopisnú súťaž, veď ako vidíme,  všetci uspeli, nikto neprehral.