Školské akcie

1063995_602400643126766_1840327891_oDrogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie  k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja.

Práve z toho dôvodu dňa 27.6.2013 sme zorganizovali prednášku o škodlivých účinkoch  legálnych a nelegálnych drog. V rámci tejto akcie sa žiaci  oboznámili s rôznymi druhmi drog a rizikami ich užívania. Po prednáške si mohli žiaci pozrieť dokumentárny film o živote nádejných mladých, ktorých závislosť od drog zaviedla na šikmú plochu.

Invalid Displayed Gallery