Školské akcie

Dňa 06. júna 2013 mali žiaci Strednej odbornej školy možnosť v priestoroch Gymnázia v Kráľovskom Chlmci zúčastniť sa na antidiskriminačno-motivačnom koncerte BEZSVEDOMIE v podaní umeleckej spoločnosti Letart production v Martine. Koncertu sa zúčastnilo približne 100 žiakov nasledovných tried: I.A, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ.

Koncert spojil v sebe pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch.

Program Bezsvedomie poukázal na nenahraditeľnú úlohu rodiny pri výchove človeka. Predstavenie kritizovalo aj neskutočnú morálnu plytkosť reality show a ich smutných produktov vo forme nadávajúcich, ponižujúcich a nemorálnych „celebrít“. Šikanovanie a intolerancia boli v programe zámerne nazývané ako bezsvedomie bezmocných bláznov, ktorí nič nedostali, niečo im chýba a všetko bezohľadne berú.

Koncert v podaní profesionálnych hudobníkov bol kombináciou melodickej rockovej hudby s pútavým motivačným slovom. Bol to zážitok, ktorý mladého diváka zaujme a donúti k zamysleniu.