Športové akcie

DSC_0005Ako býva zvykom na našej škole, jún nie je iba mesiacom vyvrcholenia celoročného úsilia žiakov a ich pedagógov a radostných chvíľ očakávania letných prázdnin, ale aj športovania a zdravého súperenia.

14.6.2013 sme už piaty rok organizovali Športovú olympiádu Medzibodrožia pre žiakov základných škôl nášho regiónu v priestoroch pracoviska školy v Čiernej nad Tisou. Tento rok sa súťaže zúčastnilo nasledovných 9 základných škôl s viac ako 250 žiakmi:

 • ZŠ Borša
 • ZŠ Kráľovský Chlmec VJS
 • ZŠ Kráľovský Chlmec VJM
 • Veľké Trakany
 • Bieľ
 • Čierna nad Tisou VJM
 • Čierna nad Tisou VJS
 • Somotor VJS
 • Streda nad Bodrogom VJS

Žiaci si zmerali svoje sily v nasledovných športových disciplínach:

 • minifutbal – chlapci
 • plážový volejbal – chlapci, dievčatá
 • preťahovanie lanom – chlapci, dievčatá
 • atletika – beh, skok, vrh guľou, štafetový beh – chlapci, dievčatá
 • vybíjaná – dievčatá
 • silový viacboj – dievčatá
 • silový viacboj (chlapci, dievčatá) – šplh na lane, hod plnou loptou, zhyby na hrazde, výdrž na hrazde, sed-ľah, člnkový beh, poskoky so švihadlom, beh, skok do diaľky- plnenie bronzového odznaku zdatnosti kategórie “C”
 • kvízová súťaž o olympizme – súťaž plnenia olympijského odznaku všestrannosti kategórie “C”

Olympiáda prebehla v dobrej nálade plných zážitkov, ku ktorej napomohlo aj krásne počasie. Tento rok putovný pohár, ktorý získa škola s najväčším počtom bodov získaných v jednotlivých športových disciplínach, odniesla Základná škola Kráľovský Chlmec s VJS. Aj touto cestou im gratulujeme. Celkové umiestnenie škôl a získaných bodov bol nasledovný:

 

 

Click on the button to load the content from docs.google.com.

Load content

vysledky

[justified_image_grid ng_gallery=1]