Fénykép0101bDňa 23. mája 2013 na SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice sa konal III. ročník súťaže MLADÝ MURÁR. Súťaže sa zúčastnili žiaci SOŠ V Bardejove, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ technickej v Prešove, SOŠ technickej v Košiciach, SOŠ v Dobšinej, SOŠ v Kráľovskom Chlmci, SŠ stavebnej a drevospracujúcej v Ostrave- ČR. Vedenie SOŠ technickej v Košiciach túto súťaž zorganizovalo v spolupráci s firmou Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce.
Našu školu reprezentovali žiaci Balla Maté, Szabó Zoltán III.E, Dargo Zoltán, Hornyák Kristián II.E triedy učebného odboru murár.
Žiaci pracovali v dvoch družstvách, vzorne plnili zadané úlohy. Prácu priebežne hodnotila komisia.
Po ukončení boli vyhlásené výsledky. Naše družstvo v zložení Szabó Zoltán III.E, Hornyák Kristián II.E sa umiestnili na II. mieste. Títo žiaci boli ocenení diplomom a vecným darom firmy Winerberger Slovenské Tehelne s.r.o. Zlaté Moravce. Ostatný dostali diplom.
Ďakujeme vedeniu školy, že umožnilo žiakom účasť na súťaži.

[justified_image_grid nggallery=10]