Športové akcie

Volejbal je športové odvetvie, ktoré svojim charakterom dokáže osloviť naraz mužské i ženské pohlavie a významne sa preto dokáže presadiť v kolektívoch škôl. Pre SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci je akýmsi vyznamenaním, že v roku 2010, prvým ročníkom Valentínskeho turnaja, zdá sa, odštartovala podujatia v tomto športe. Veľkonočný volejbalový turnaj pre zamestnancov škôl tohto regiónu, uskutočnený 27. marca 2013 v Základnej škole v Čiernej nad Tisou je toho dôkazom.

Pre srdce športového organizátora je zvlášť potešujúce, že podujatia takéhoto typu školské kolektívy a družstvá motivujú do prípravy, čo sa prejavuje v pomerne kvalitných zápasoch. Tento trend je badať už od prvých ročníkov Valentínskeho turnaja. Pre zamestnancov našej školy by aktívny oddych po každodenných vyučovacích dňoch mohol byť práce v tejto činnosti (aspoň raz v týždni).

Ku kolektívu družstva školy, ktorí sa zúčastnili tohto pekne pripraveného turnaja v zložení: Ing. Beňo, Mgr. Jánošík, Ing. Kalitza, Ing. Vassová, Mgr. Leczová, Bc. Jurčák, Štefan Tóbias a Veronika Tamásiová, by sa mohli pridať i ďalší. Takto by sme ku známemu coubertínskemu výroku „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa” pridali i niečo navyše.