Športové akcie

p_dsc_0484Výsledným efektom pedagogickej činnosti je všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Toto prastaré, ale vždy aktuálne poznanie antických pedagógov sa každodenne premieta do života našej školy, samozrejme i s aktívnym prispením väčšej časti žiakov. Výchovno-vzdelávacie metódy starovekých Grékov nie sú v dnešnej dobe len akýmsi perorálnym klišé.

 Žijeme v roku 2012, teda v roku XXX. letných hier v Londýne. Všetci dobre vieme, že olympizmus a jeho ideáli zazreli svetlo sveta práve v Grécku. Cieľom športu so všetkými svojimi atribútmi nie je len zvyšovať fyzické méty, ktoré neustále posúvajú hranice ľudského genotypu, ale aj učiť byť odolným, obetavým a vzdávať hold tým, ktorí si to zaslúžia. Tieto i ďalšie nemenované vznešené ideály sa nám prostredníctvom športu v tomto polroku podarilo oživiť.

 Na slávnostnom ceremoniáli “príchodu” olympijského ohňa do Kráľovského Chlmca 4. mája 2012, sme medzi sebou mali možnosť privítať také osobnosti slovenského olympijského ohňa ako Anton Švajlen, Jozef Plachý či Miroslav Ľuberda. Okrem menovaných olympikonov i ďalších členov slovenského olympijského výboru a olympijského klubu v Košiciach.

 V poradí už IV. športová olympiáda pre žiakov ZŠ v Medzibodroží zrealizovaná 8. júna 2012, bola obrazom masovosti (zúčastnilo sa 9 škôl a 200 žiakov, v mnohých prípadoch zrejme budúcich športovcov).

 Vyvrcholením osláv olympizmu na našej škole bol olympijský non-stop beh Kráľovský Chlmec-Londýn v celkovej dĺžke 2124 km. Táto jedinečná športová akcia, na ktorej sa zúčastnilo 50 žiakov a zamestnancov našej školy, bola vytrvalosť, obetavosť či výkonnosť. Bez týchto vlastností každého jedného bežca by sa spomínaná vzdialenosť (10163 kôl na školskom atletickom ihrisku) len veľmi ťažko dala prekonať.

 Monotónnosť behu, fyzická únava v nočných a skorých ranných hodinách, no najmä svalové kŕče dokonale preverili každého jedného bežca. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojím príkladným postojom potvrdili ono známe CITIUS, ALTIUS, FORTIUS.

 Uznanie patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom našej školy, ktorí svojou obetavosťou a osobným príkladom prispeli k úspešnému záveru tejto veľmi hodnotnej športovej akcie.

 Osobitná vďaka patrí hlavným organizátorom štafetového behu Ing. Ivanovi Beňovi, riaditeľovi školy, Mgr. Zoltánovi Jánošíkovi, učiteľovi telesnej výchovy, Mgr. Kataríne Anderovej, zástupkyni riaditeľa, Bc. Ladislavovi Jurčákovi, majstrovi OV a Alexandrovi Molnárovi za dokumentačnú činnosť. Za kvalitnú technickú prípravu časomerovej brány patrí poďakovanie majstrom odbornej výchovy Bartolomejovi Drábovi a Štefanovi Tóbiášovi Kvalitná odborná práca menovaných prispela k zdarnému a profesionálnemu priebehu celej športovej akcie.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=405865976113568]